خانه / مطالب تیزهوشان

مطالب تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

ثبت نام مدارس شاهد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا : آزمون مدارس تیزهوشان قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قلعه‌زنجیر سفلی – قلعه‌زنجیر علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

ثبت نام مدارس شاهد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص : آزمون مدارس تیزهوشان بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌سولاب کلب‌علی – بان‌سولاب نام‌خاص  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »