خانه / مقالات

مقالات

ثبت نام مدارس شاهد تشون – تلی‌گران

ثبت نام مدارس شاهد تشون – تلی‌گران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تشون – تلی‌گران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تشون – تلی‌گران طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دهبکر – ساروانه

ثبت نام مدارس شاهد دهبکر – ساروانه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دهبکر – ساروانه  در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دهبکر – ساروانه  طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سارمساقلو – ساری اجاق

ثبت نام مدارس شاهد سارمساقلو – ساری اجاق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سارمساقلو – ساری اجاقدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سارمساقلو – ساری اجاقطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کله کین – کندره

ثبت نام مدارس شاهد کله کین – کندره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کله کین – کندره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کله کین – کندره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چیچکلو – چه گوش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چیچکلو – چه گوش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چیچکلو – چه گوش : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چیچکلو – چه گوش تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رشته رياضي محض ـ هندسه

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته رياضي محض ـ هندسه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته رياضي محض ـ هندسه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته رياضي محض ـ هندسه تحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

زبان و ادبيات انگليسي تمامی دانشگاه ها

زبان و ادبيات انگليسي تمامی دانشگاه ها ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان و ادبيات انگليسي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان و ادبيات انگليسي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان و ادبيات ...

بیشتر بخوانید »

روان شناسی تمامی دانشگاه ها

  ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته روان شناسی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته روان شناسی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته روان شناسی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »